Afscheidsfotografie

Uitvaart/Rouw/Afscheidsfotografie:

Afscheid nemen is moeilijk en het verwerken hiervan kost tijd. Na het overlijden van een dierbare staat men er in eerste instantie niet bij stil om de uitvaart en het afscheid professioneel te laten fotograferen. Vaak worden de dagen rond de uitvaart in een roes van verdriet beleefd en daardoor wordt niet alles bewust ervaren.

Vandaag de dag kiezen nabestaanden steeds vaker voor een persoonlijke invulling van de uitvaart van hun overleden dierbare. Een fotoreportage kan troost bieden en later houvast geven bij het ophalen van herinneringen. Na afloop van de uitvaart of het afscheid is het mogelijk om op ieder gewenst moment terug te kijken op, en terug te denken aan het afscheid. Het afscheid kan hiermee een plek krijgen als eeuwige dierbare herinnering.

Ik begrijp wat een afscheid doet met nabestaanden en ga discreet om met het verdriet en de daarbij behorende emoties. Leidraad bij een afscheidsreportage is voor mij het fotograferen van de liefde die men voor de dierbare voelt. De kracht van mij is het ´pakken´ van de juiste momenten. Vanuit een integere houding ben ik van dienst in het vastleggen van de uitvaart en het afscheid van je dierbare. Op de dag van afscheid is mijn aanwezigheid nauwelijks merkbaar.

De momenten die gefotografeerd worden, vormen een kostbare herinnering. Wat er wel en niet mag worden gefotografeerd bepalen we vooraf in nauw overleg. Uitvaart/afscheidsfoto’s zijn geen leuke foto’s, maar wel kostbare, tastbare en dierbare foto’s.

Voor meer informatie en de mogelijkheden; neem vrijblijvend contact met mij op.

Uitvaart/Rouw/Afscheidsfotografie
Ruurd van Dijk
ADA-Fotografie